Your IP is 34.204.176.125 and you are using a IPv4 connection. Detailed test of your IPv6 connectivity is available at http://test-ipv6.com

    pуc
    eng
Украинская сеть обмена трафиком Украинская сеть обмена трафиком


Интернет
Ассоциация Украины (ИнАУ)
Интернет Ассоциация Украины
www.inau.org.ua

Третейский Суд
Интернет Ассоциации Украины
Третейский Суд Интернет Ассоциации Украины
www.arbitr.org.ua

О компании

ПОЛОЖЕННЯ
Про Технічну Групу ДП “Українська мережа обміну трафіком “UA-IX”

 

1. Загальні положення

1.1. Технічна Група ДП “Українська мережа обміну трафіком “UA-IX” (надалі – “Група”) є робочим органом ДП “Українська мережа обміну трафіком “UA-IX” (надалі – ДП “UA-IX”), яка діє на громадських засадах.

1.2. Терміни, що вживаються в тексті цього Положення та не визначені в ньому окремо, мають визначення, встановлені Статутом ДП “UA-IX” (надалі – Статут).

1.3. Основною метою діяльності Групи є технічна перевірка Претендентів на відповідність до технічних вимог Договору та додатків до нього.

1.4. Рішення (висновки, рекомендації тощо), які приймаються (надаються) Групою, мають обов'язковий характер і повинні бути враховані Директором.

1.5. У своїй діяльності Група керується цим Положенням, Статутом ДП “UA-IX”, іншими внутрішніми документами ДП “UA-IX”.

 

2. Основні завдання Групи

2.1. Здійснення перевірки Претендента на відповідність до технічних вимог Договору, додатків до нього (надалі – перевірка).

 

3. Організаційна структура

3.1. Персональний склад Групи формується з технічних спеціалістів підприємств – Учасників обміну трафіком кількістю не більше 7 осіб.

3.2. Керівник Групи призначається Засновником з числа технічних адміністраторів ДП “UA-IX”. Керівник Групи, у разі неможливості з об'єктивних причин виконувати свої обов'язки призначає на час існування таких обставин зі складу Групи свого заступника.

3.3. Від одного підприємства до складу Групи може входити не більше одного представника з правом голосу.

3.4. Першопочатковий склад Групи та зміни в ньому (прийом нових членів та виключення існуючих) затверджуються Правлінням Засновника за поданням Керівника Групи.

3.5. Членство в Групі припиняється з ініціативи самого члена Групи, керівника Групи, або Правління Засновника.

3.6. Групою можуть проводитись засідання, які скликає Керівник Групи за вимогою не меньш ніж двох членів Групи.

3.7. Діловодство Групи здійснює Керівник Групи. Архів Групи (рішення, рекомендації, матеріали аналізу, листування та інші документи, які стосуються діяльності Групи) зберігається у Засновника.

 

4. Порядок проведення перевірки Претендентів на відповідність до технічних вимог Договору, додатків до нього

4.1. Перевірка здійснюється після направлення Директором ДП “UA-IX” відповідного листа в електронну розсилку Групи.

4.2. Час проведення перевірки – 5 (п'ять) робочих днів після отримання відповідного листа від Директора ДП “UA-IX”.

4.3. В ході перевірки повинні бути перевірені виключно наступні параметри:

- наявність в RIPE DB об'єктів aut-num, inetnum і route для префіксів, які претендент збирається анонсувати в UA-IX;

- наявність записів export/import AS15645 в описі політики взаємодії для aut-num претендента в RIPE DB;

- в as-set, заявленому в рядку export на AS15645, повинні бути включені тільки AS претендента і його клієнтів;.

- назва власника в об'єкті organization або в полі remarks співпадає з реквізитами в Заяві претендента на вступ до UA-IX;

- наявність актуальної контактної інформації претендента в RIPE DB;

- наявність видимості щонайменше одного префікса претендента за межами його мережі.

4.4. Рішення приймається голосуванням, в якому мають прийняти участь не менше ніж 50% членів Групи. Претендент вважається таким, що пройшов процедуру перевірки, якщо “за” проголосували 100% осіб, які прийняли участь в голосуванні.

4.5. Результати перевірки відправляються Директору ДП “UA-IX” Керівником Групи або його заступником.

4.6. Член Групи, який голосує “проти” зобов’язаний вказати причину негативного голосування та формулює зауваження до претендента в електронну розсилку Групи.

4.7. В разі відсутності позитивного рішення по проходженню перевірки керівник Групи відправляє претенденту зауваження членів Групи.

4.8. Після підтвердження претендентом готовності до повторної перевірки Директор ДП “UA-IX” відправляє листа щодо повторної перевірки претендента в електронну розсилку Групи. Повторна перевірка претендента може проводитись необхідну кількість раз.

© ДП "UA-IX", 2007

ДП "UA-IX":
01025 Украина, г.Киев, О.Гончара, 15/3, офис 22,
Тел./факс: 278-29-25
Web: www.ua-ix.net.ua
E-mail: dir [at] ua-ix.net.ua